Witamy, Gość. Zaloguj się lub zarejestruj.

Autor Wątek: O zdrowiu s??w kilka  (Przeczytany 853 razy)

0 Użytkowników i 1 Gość przegląda ten wątek.

toporow

 • *
 • Podziękowania otrzymane: 0
  • Zobacz profil
O zdrowiu s??w kilka
« dnia: Lipiec 03, 2008, 19:05:39 »
Uprawia? sport ka?dy mo?e, troch? lepiej lub troch? gorzej. Lepiej w tym pierwszym przypadku, gdy? prowadz?c czynne ?ycie jest wi?ksze prawdopodobie?stwo d?u?szego ?ycia, ale… No w?a?nie, zawsze jest jakie? „ale”.

Po pierwsze: rusz ty?ek!
S? wakacje, wielu ludzi wzi??o urlopy. M?odzie? ma wakacje. Na zewn?trz jest cieplutko. Wi?c czemu zamiast wyj??, pobiega?, pokopa? pi?k?, wi?kszo?? ludzi siedzi w domu ob?eraj?c si? s?odyczami lub bezmy?lnie spogl?daj?c w telewizor? Nachodzi mnie jedna odpowied?: zwyk?a niewiedza. Wi?kszo?? ludzi nie wie, ?e aktywno?? fizyczna to jeden z najistotniejszych element?w zdrowego ?ycia, a jej brak prowadzi do oty?o?ci i wielu powa?nych chor?b. Najgro?niejsze jest to u dzieci i m?odzie?y, gdy? brak ruchu mo?e doprowadzi? do nieprawid?owego rozwijania si? organizmu.

Po drugie: doczytaj do ko?ca.
Ja wiem, ?e wielu ludzi prowadz?c tryb ?ycia siedz?cy mo?e sobie wmawia?, ?e to tylko stek k?amstw. Przykro jest mi ich informowa?, ale to Oni sami siebie k?ami?. Naukowo udowodniono, ?e uprawianie sportu daje nam wysok? sprawno?? fizyczn? oraz dobre samopoczucie. Nie mo?emy tak?e zapomnie?, ?e osoby, kt?re s? cz?sto w ruchu nie maj? problem?w z wad? kr?gos?upa.

W zdrowym ciele, zdrowy duch.
Sam z w?asnego do?wiadczenia wiem, ?e uprawianie sportu to wielka frajda, ta rywalizacja, adrenalina gdy jest ju? tylko kilka minut do ko?ca spotkania, a dru?yna remisuje, b?d? przegrywa ma?? ilo?ci? goli. Poza tym sport sprawia, ?e stajemy si? bardziej otwarci na ludzi, zapoznajemy si? z nimi. Jak to kiedy? powiedzia? Leo „wyjd?cie ze swych drewnianych domk?w”, tak te? robimy, gdy uprawiamy sport. Idziemy do przodu, liczy si? tylko zdrowa rywalizacja i zabawa. Nie wa?ne czy gramy na Chi?czyka czy Brazylijczyka. Zauwa?yli?cie? Stajemy si? tolerancyjni.

Najpierw pomy?l.
Przed rozpocz?ciem ?wicze? powiniene? dowiedzie? si? paru rzeczy:
1. Rozgrzewka to konieczno??.
Jest to bardzo wa?ny punkt, gdy? nie wykonuj?c go mo?esz w ?atwy spos?b nabawi? si? gro?nej kontuzji. Ju? wiele razy spotka?em si? z tak? sytuacj?, ?e m?odzi ludzie przed gr? w pi?k? nie zwa?aj? na rozgrzewk?. P??niej kopn? dwa, trzy razy pi?k? mocniej, zaczn? czu? k?ucie w mi??niu i pare tygodni (o ile nie miesi?cy) gry w pi?k? z g?owy.
2. Jako??, nie ilo?? si? liczy
Bardzo wa?n? cech? w planowaniu ?wicze? jest umiej?tne ich rozplanowanie. Lepiej jest codziennie przej?? te 4-5 km pieszo do szko?y, pracy ni? raz czy dwa razy w tygodniu obci??a? organizm ogromnym wysi?kiem. Systematyczno?? to podstawa.
3. Uwaga na przetrenowanie!
Wrogiem numer jeden pocz?tkuj?cych sportowc?w jest przetrenowanie. Zwykle wyst?puje po zbyt d?ugich i ci??kich treningach. Objawami przem?czenia jest z?y nastr?j, ma?e skoncentrowanie i brak ochoty do ?wicze?. Jak si? tego wystrzega?? Patrz punkt wcze?niej.

Tyle rado?ci i… tyle b?lu.
Niestety, jednym z minus?w uprawiania sportu s? kontuzje. Sam wiele razy lekko nadci?ga?em mi?sie?, wybija?em palce u r?k, czy skr?ca?em nadgarstek. W tym miejscu chcia?bym ostrzec m?odych graczy (nie wa?ne w co, mo?e by? pi?ka no?na, koszyk?wka, pi?ka r?czna itd.). Je?li gracie o tzw. pietruszk? czyli dla zabawy z kumplami lub na treningu w klubie, to nie grajcie ostro. Uwa?ajcie na rywala, gdy? przeciwnik zazwyczaj w takich gierkach jest po Waszej stronie, a nie ma nic gorszego ni? „z?apanie” kontuzji przez kumpla.
Pragn? tak?e Wam przypomnie?, ?e ?ycie w ci?g?ym wysi?ku nie wyjdzie Wam na dobre. Dlaczego? Poniewa? od Waszego urodzenia serce ma ju? zakodowane ile razy ma uderzy?, a nadmierny wysi?ek powoduje, ?e serce robi wi?ksz? ilo?? uderze?.

U?ywki to z?o?
Raczej tak. Nie b?d? tutaj si? rozpisywa? co dok?adnie powoduje palenie tytoniu, picie alkoholu (o narkotykach nie wspomn?), gdy? nie ma to sensu. Ju? pewnie tyle razy Wam to t?umaczono, ?e znacie to na pami??. Mog? jedynie doda? takie malutkie ciekawostki.
Palenie tytoniu najbardziej szkodzi w wieku do 19 lat. P??niej ju? nie ro?niesz, Twoje narz?dy ju? doros?y, wi?c ju? ich tak nie zniszczysz pal?c. Je?li ju? musisz pali?, to wytrzymaj do tych 19 lat.
Alkohol, a dok?adniej chodzi mi o piwo, szkodzi, ale w du?ych ilo?ciach. Pij?c ten trunek po ogromnym wysi?ku w niewielkich ilo?ciach niema prawa Ci zaszkodzi? wr?cz na odwr?t! Piwo wzmacnia i odbudowuje mi??nie! Pomaga obni?a? cholesterol, wspomaga walk? z rakiem oraz oczyszcza nerki i przewody moczowe. Piwo mo?na nazwa? sojusznikiem, ale pami?tajcie! Pijcie je tylko w ma?ych ilo?ciach!
"If you are first you are first. If you are second you are nothing." Bill Shankly
"Nie ma porażek, są tylko nowe doświadczenia."

Kenty^

 • *****
 • Podziękowania otrzymane: 80
  • Zobacz profil
  • Forum Graficzne
 • Ostatnie nagrody:
 • Layout of the Fortnight #4
 • Userbar of the Week #30
O zdrowiu s??w kilka
« Odpowiedź #1 dnia: Lipiec 04, 2008, 08:02:17 »
dzieki, dowiedzia?em sie ciekawych rzeczy :) np. tych z piwem :P
fajny felieton

Corvus Corax

 • *
 • Podziękowania otrzymane: 6
  • Zobacz profil
O zdrowiu s??w kilka
« Odpowiedź #2 dnia: Lipiec 06, 2008, 19:36:34 »
Hah, o zbawiennych cechach piwa wiedzia?em, jednak?e nale?y wspomnie? o wychowaniu w trze?wo?ci...Pami?tajcie- nie je?dzijcie po piwku, nawet na rowerze.

Ciekawy felieton, maj?cy bardzo wa?ne przes?anie. Od dawna chodzi?a mi po g?owie my?l nad rozpocz?ciem "wyk?adu pocz?tkuj?cego si?acza". Dlatego tym bardziej ciesz? si?, gdy? mog? zaobserwowa?, czy ta tematyka jest popularna u nas na forum.

Reasumuj?c, dobry artyku?, poprawny stylowo, no i przes?anie!!
And I was round when jesus christ
Had his moment of doubt and pain.
Made damn sure that pilate
Washed his hands and sealed his fate.
Pleased to meet you,
Hope you guess my name...?