Witamy, Gość. Zaloguj się lub zarejestruj.

Autor Wątek: Proud to be Polish cz. 1  (Przeczytany 1619 razy)

0 Użytkowników i 1 Gość przegląda ten wątek.

Corvus Corax

 • *
 • Podziękowania otrzymane: 6
  • Zobacz profil
Proud to be Polish cz. 1
« dnia: Kwiecień 21, 2008, 21:22:32 »
Czasem si? cz?owiek zastanawia?em nad pewn? prawid?owo?ci?. Panuje powszechna opinia, ?e podobno przyznawanie si? do bycia "Polakiem"- jest co najmniej podejrzane. Zaraz nasuwaj? si? skojarzenia albo z ponad milionow? rzesz? pracuj?cych na emigracji (to za granic?)- albo z moherowo-radiomaryjn? cz??ci? spo?ecze?stwa ( to w kraju). Dlaczego mam ukrywa?, ?e jestem dumny z bycia Polakiem? Z mojej narodowo?ci, z moich korzeni (a przynajmniej ich cz??ci)? Ja jestem dumny. I ka?dy z nas powinien by?. Dlaczego? Z kilku b?ahych powod?w:)
Jestem dumny przede wszystkim:

              Za husari?. Za najlepsz? ci??k? jazd? na ?wiecie.
Tak tak, najlepsz?. Husaria jako formacja, by?a "hitem sezonu" na polach bitew- i to bez ma?a przez 200 lat! Przez dwa wieki, nasza wspania?a jazda, gdzie si? nie pojawi?a, tam zostawia?a zgliszcza, trupy i p?acz dzieci. Mia?a kilka pora?ek, owszem- ale wyliczono, ?e najd?u?szy okres bez pora?ki husarii wynosi STO DWADZIE?CIA PI?? lat! Zbierali baty wszyscy po kolei: Turcy, Rosjanie, Szwedzi, Austriacy, Niemcy, Turcy, Tatarzy, Kozacy... By?a to fenomenalna formacja- por?wna? to mo?na jedynie do dzisiejszych ameryka?skich Abrams?w. ?wietnie wyposa?one, bardzo zwinne i ogromnie szybkie ( w swojej klasie, oczywi?cie). Dodaj?c do tego profesjonalizm dow?dc?w i ogromne morale oddzia??w... Husarii ba? si? wtedy w Europie KA?DY. Wielokrotnie, jej atak przewa?a? szal? zwyci?stwa na nasz? stron?. Tak by?o m.in:

Pod Kircholmem (1605 rok)


4000 Polak?w( 1900 husarii) vs. 11 000 Szwed?w
Wygrana!
Bitw? prze?y?o:
3900 Polak?w --- 5000 Szwed?wBitwa pod K?uszynem - 1610
6 500 Polak?w( 5 500 husarii) vs. ok. 35 000 Rosjan
Wygrana!
Bitw? prze?y?o:
6 200 Polak?w --- 30 000 RosjanKolejna przyk?adowa wiktoria: druga bitwa pod Chocimiem w roku 1673, pod hetmanem Janem Sobieskim.
29 000 Polak?w( 1690 husarii) vs. ok 35 000 Turk?w
Wygrana!
Bitw? prze?y?o:
(nieznana liczba, bliska stanu wyj?ciowego) Polak?w --- ok. 6000 Turk?w
Turcy od tego momentu nabrali do Rzeczypospolitej wielkiego respektu:)
A 10 lat p??niej, Turcy wybrali si? tym razem w odwiedziny do Wiednia. Wiede? poprosi? o pomoc- i nasi pojechali- tak samo jak na Euro, hehehe

Wiede? 1683
70 000 Polak?w, Niemc?w i Austriak?w( 1690 husarii) vs. ok 138 000 Turk?w
Wygrana!
Bitw? prze?y?o:
68 500 "Aliant?w" --- ok. 128 000 Turk?w
Obl??enie Wiednia zako?czy?o si?- Armia turecka, kt?rej w wi?kszo?ci uda?o si? uj??, straci?a ogromn? cz??? uzbrojenia
(w tym wszystkie dzia?a), oraz prawie ca?e zapasy wojenne. A bitw? przerwa?a....noc :)


by?o jeszcze wiele, naprawd? wiele znakomitych bitew, w kt?rych pancerny walec husarii mia?d?y? obce wojska... Bywa?y te? pora?ki- cho?by pod ???tymi Wodami- gdzie o pora?ce zadecydowa?a nie tyle taktyka typowo bojowa, ani duch bojowy, co zdrada kozak?w rejestrowych i b??dy w taktyce (m. in podzielenie korpusu na 3 oddzielne cz??ci- gdy trwa?a bitwa, cz??? armii by?a oddalona o 100 km!).

A jak si? sko?czy?a ta pi?kna, rycerska historia najlepszej formacji bojowej (swojego okresu) na ?wiecie? Ano c??- wyposa?enie takiego husarza by?o ogromnie drogie. P?ki Rzeczpospolita Obojga Narod?w by?a krajem silnym ekonomicznie, znakomicie prosperuj?cym- p?ty starczy?o forsy na husarzy. jak przez nasz kraj przetoczy?o si? kilka niszcz?cych wojen, gospodarka dosta?a "po pi?rach"- i nie bardzo by?y pieni??ki. A im bli?ej rozbior?w, tym gorzej. Szlachta, zamiast praktykowa? rzemios?o wojenne, broni? granic, sejmikowa?a, politykowa?a... Zmieni?o si? co? w duchu, w sercach. W dodatku, by zwi?kszyc "optycznie" liczb? husarii, "podci?gni?to" inne pu?ki ci??kiej kawalerii pod to miano- co obni?y?o warto?? bojow? tej?e legendarnej jednostki. Przy samym ko?cu istnienia tego mitu- wojska husarskie sta?y si? wojskiem paradnym...U?ywanym przy wi?kszych uroczysto?ciach, pogrzebach... A? w ko?cu, w 1775 roku, Sejm Rzeczypospolitej zlikwidowa? husari? jako jednostk? bojow?. Koniec.

A? ?za si? w oku kr?ci, kiedy dzi?, ci?gle n?kani skandalami politycznymi, nie mog?cy opanowa? fali niepokoj?w spo?ecznych, wstrz?sani strajkami s?u?b publicznych, borykaj?cy si? z deficytem bud?etowym, z trudnymi s?siadami, z partiami, pogl?dami, lewic?, prawic?...Kiedy? byli jedno?ci?, to oni dyktowali warunki i  lali ka?dego na prawo i lewo,  stanowi?c swoje zasady wsz?dzie tam, gdzie pojawi?y si? husarskie pi?ra. I z tego jestem, i zawsze b?d?, dumny.

To Wy, moi drodzy Czytelnicy, b?dziecie g?o?nikiem Polski na ?wiat. Ja siedz? w puszczy, i nie zamierzam si? z niej rusza?:) Ale Wy- pami?tajcie o tych legendach polskiego narodu. O tym micie- o tej odwadze, rycersko?ci, pos?usze?stwie, zasadach, szlachetno?ci... Bo ?le si? dzieje. Trzeba zacz?? formowa? "now? husari?"- kt?ra nie lanc?- lecz my?l? ws?awia? nas wszystkich b?dzie.

Ceterum censeo Carthaginem esse delendam, jak mawia? Katon Starszy.
And I was round when jesus christ
Had his moment of doubt and pain.
Made damn sure that pilate
Washed his hands and sealed his fate.
Pleased to meet you,
Hope you guess my name...?

Elenthar

 • *
 • Podziękowania otrzymane: 7
  • Zobacz profil
Proud to be Polish cz. 1
« Odpowiedź #1 dnia: Kwiecień 22, 2008, 08:01:35 »
bardzo ciekawy tekst poruszaj?cy g?ownie problem Historyczny :)
bardzo ?adnie to opisa?e? :P jest jaki? Rosyjski film teraz w kt?rym z tego co kojarze pokazano Polsk? jazde ( ten film to ma w tytule jak?s date chyba :) )

Abik

Proud to be Polish cz. 1
« Odpowiedź #2 dnia: Kwiecień 22, 2008, 16:57:17 »
hehe... no ciekawe ;) fajnie si? to czyta?o... szkoda, ?e tylko o husarii wspomnia?e? ... chocia? dobrze, ?e o nich w og?le wspomnia?e? bo nie wiele os?b wie jak bardzo si? husaria zas?u?y?a dla Polski ;)
dobrze, ?e to napisa?e? w sumie bo w moim wieku to 90% os?b my?li tylko do jakiego kraju wyjad? po studiach ... ja tam jako? zawsze by?em (i jestem :P ) dumny z bycia polakiem... fajnie si? czuj? wiedz?c ile si? tu dzia?o i wiedz?c, ?e pewnie jacy? moi przodkowie gdzie? w tych wydarzeniach i tych wojnach brali udzia?, a daleko nie musz? szuka? bo dziadek mojego taty czyli m?j pradziadek (dobrze policzy?em nie ? :P ) by? ?o?nierzem...  fajnie wiedzie?, ?e nie jest si? tam jak?? t? no... koloni? jak USA tylko pa?stwem od pocz?tku za?o?onym przez  polak?w... no po prostu fajnie jest by? polakiem, ale to te? du?a odpowiedzialno?? jest no bo nie mo?na nam wstydu robi? przecie? :P

Gabryk

 • *****
 • Podziękowania otrzymane: 36
  • Zobacz profil
Proud to be Polish cz. 1
« Odpowiedź #3 dnia: Kwiecień 22, 2008, 19:07:00 »
Przeczyta?em prawie na jednym tchu, ale nie wytrzyma?em przez ten straszny katar. Tekst ?wietny, jak zreszt? ka?dy inny twojego autorstwa. Do pisania to masz smyka?k?, trzeba przyzna?. Kto wie mo?e kiedy? ujrzymy na p??ce ksi??ki by CC, chyba ?e b?dziesz pracowa? pod innym pseudonimem artystycznym. Co do samego tekstu ciekawe informacje, nie ma co, a husaria zawsze mi imponowa?a, szczeg?lnie te pierzaste skrzyd?a, to by?o co?! Niestety dzisiaj ju? tak pi?knie nie jest. Ju? nie jeste?my pot?g?, nie liczymy si? ju? w Europie i na ?wiecie. Ale to jest w du?ej cz??ci nasza wina. Bo tak to jest z nami ?e nie potrafimy doceni? tego co u nas si? dzieje. Wychwalamy cudze, a swojego nawet nie znamy. Smutne ale prawdziwe. Poza tym dzisiaj wielu polak?w przynosi wiele zas?ug ?wiatu, tylko ma?o kto o nich wie, bo wyjechali bo u nas nie ma kasy na badania i rozw?j, jest tylko kasa kt?ra wpada do kieszeni...
"Imagination is more important than knowledge."

Kenty^

 • *****
 • Podziękowania otrzymane: 80
  • Zobacz profil
  • Forum Graficzne
 • Ostatnie nagrody:
 • Layout of the Fortnight #4
 • Userbar of the Week #30
Proud to be Polish cz. 1
« Odpowiedź #4 dnia: Kwiecień 26, 2008, 18:08:17 »
mnie sie najbardziej spodobaly zapiski o walkach wygranych prze polak?w :)
super CC