Forum graficzne Burning-Brushes.pl

Logowanie i rejestracja

Abik

 • VIP
 • *****
  • Amerykański plastik
   • Zobacz profil
  Robimy sobie system użytkowników na MySQL :)

  W tym tutorialu opiszę jak zrobić prostą rejestracje i logowanie użytkowników.
  Na początek musimy stworzyć tabelę 'users':

  CREATE TABLE `users` (
  `id` INT NOT NULL AUTO_INCREMENT ,
  `nick` VARCHAR( 100 ) NOT NULL ,
  `pass` VARCHAR( 60 ) NOT NULL ,
  `data_rejestracji` INT NOT NULL ,
  PRIMARY KEY ( `id` )
  ) ENGINE = MYISAM

  Teraz cały kod będzie tłumaczony w komentarzach. Zaczniemy od pliku register.php:
  <?php
  // połączenie z mysql
  mysql_connect('localhost''root''')
      or die(
  'Nieudane polaczenie z baza danych...');
   
  // wybór bazy danych
  mysql_select_db('test')
      or die(
  'Nie udalo sie wybrac bazy danych...');
   
  // nagłówek
  echo '<h2>Rejestracja</h2>';
   
  // tworzymy prosty formularz
  echo '<form action="register.php" method="POST">
  Nick: <br />
  <input type="text" name="nick"><br />
  Hasło: <br />
  <input type="password" name="pass"><br />
  <input type="submit" name="ok" value="Rejestruj">
  </form>'
  ;    
   
  // jeśli zostanie naciśnięty przycisk "Rejestruj"
  if(isset($_POST['ok']))
  {
      
  $nick trim($_POST['nick']);
      
  $pass trim($_POST['pass']);
   
      
  // sprawdzamy czy wszystkie dane zostały podane
      
  if(empty($nick) || empty($pass)) echo 'Wpisz wszystkie pola!';
      
  // jeśli tak...
      
  else
      {
          
  // filtrujemy dane
          
  $nick strip_tagsmysql_real_escape_string(HTMLSpecialChars($nick)));
          
  $pass strip_tagsmysql_real_escape_string(HTMLSpecialChars($pass)));
   
          
  // sprawdzamy czy jest już użytkownik o takim loginie
          
  $result mysql_query("SELECT * FROM users WHERE nick='$nick'");
   
          
  // jeśli już istnieje
          
  if(mysql_num_rows($result)!=0) echo 'Już istnieje konto z takim loginem!';
          
  // jeśli nie...
          
  else
          {
              
  // pobieramy aktualną datę
              
  $data time();
   
              
  // kodujemy hasło
              
  $pass md5($pass);
   
              
  // tworzymy zapytanie
              
  $query "INSERT INTO `users` (`nick` , `pass`, `data_rejestracji`) VALUES ('$nick', '$pass', '$data')";
   
              
  // jeśli zapytanie wykona się poprawnie to zostanie wyświetlony stosowny komunikat
              
  if(mysql_query($query)) echo 'Zostałes poprawnie zarejestrowany! Możesz się teraz <a href="login.php">zalogować</a>';
          }
      }
  }
   
  // rozłączenie z bazą danych
  mysql_close(); 
  ?>


  login.php:
  <?php
  // rozpoczęcie buforowania (jest to potrzebne by nie mieć błędów typu headers already sent)
  ob_start();

  // start sesji
  session_start();

  // połączenie z mysql
  mysql_connect('localhost''root''')
      or die(
  'Nieudane polaczenie z baza danych...');

  // wybór bazy danych
  mysql_select_db('test')
      or die(
  'Nie udalo sie wybrac bazy danych...');

  // nagłówek
  echo '<h2>Logowanie</h2>';

  // sprawdzamy czy user jest już zalogowany
  if($_SESSION['logged']) echo 'Już jestes zalogowany!';
  else
  {
      
  // tworzymy prosty formularz
      
  echo '<form action="login.php" method="POST">
      Nick: <br />
      <input type="text" name="nick"><br />
      Hasło: <br />
      <input type="password" name="pass"><br />
      <input type="submit" name="ok" value="Zaloguj">
      </form>'
  ;
       
  // jeśli zostanie naciśnięty przycisk "Zaloguj"
       
  if(isset($_POST['ok']))
       {
          
  $nick trim($_POST['nick']);
          
  $pass trim($_POST['pass']);
        
          
  // sprawdzamy czy wszystkie dane zostały podane
          
  if(empty($nick) || empty($pass)) echo 'Wpisz wszystkie pola!';
         
           
  // jeśli tak...
          
  else
          {
              
  // filtrujemy dane
              
  $nick strip_tagsmysql_real_escape_stringHTMLSpecialChars($nick)));
              
  $pass strip_tagsmysql_real_escape_stringHTMLSpecialChars($pass)));
             
               
  // kodujemy hasło
              
  $pass md5($pass);
              
              
  // sprawdzamy czy istnieje użytkownik z takim loginem i hasłem
              
  $result mysql_query("SELECT * FROM users WHERE nick='$nick' AND pass='$pass'");
             
               
  // jeśli nie istnieje
              
  if(mysql_num_rows($result)==0) echo 'Niestety podałes niepoprawne dane!';
           
               
  // jeśli tak...
              
  else
              {
                  
  // dodajemy wynik zapytania do tablicy
                  
  $row mysql_fetch_array($result);
             
                   
  // ustawianie sesji że użytkownik jest zalogowany
                  
  $_SESSION['logged'] = true;

                  
  // dodawanie do sesji id użytkownika, login oraz datę rejestracji
                  
  $_SESSION['id'] = $row['id'];
                  
  $_SESSION['nick'] = $row['nick'];
                  
  $_SESSION['data_rejestracji'] = $row['data_rejestracji'];
                 
                   
  // wyświetlenie komunikatu oznaczającego poprawne logowanie
                  
  echo 'Zostałes poprawnie zalogowany! Możesz teraz przejsć na <a href="index.php">stronę główna</a>';
                  }
              }
          }
      }
  // rozłączenie z bazą danych
  mysql_close();

  // koniec buforowania
  ob_end_flush();
  ?>


  logout.php
  <?php
  // rozpoczęcie buforowania (jest to potrzebne by nie mieć błędów typu headers already sent)
  ob_start();

  // start sesji
  session_start();

  // nagłówek
  echo '<h2>Wylogowywanie</h2>';

  // jeśli user jest zalogowany
  if($_SESSION['logged'])
  {

       
  // to go wylogowujemy i usuwamy jego dane z sesji
       
  $_SESSION['logged'] = false;
       
  $_SESSION['nick'] = '';
       
  $_SESSION['id'] = '';
       echo 
  'Zostałes poprawnie wylogowany! <a href="index.php">wróć</a>';
       }
        
       
  // jeśli nie jest zalogowany
        
  else
       {
            echo 
  'Nie byłes zalogowany! <a href="index.php">wróć</a>';
       }

   
  // koniec buforowania
  ob_end_flush();
  ?>


  index.php
  <?php

  // rozpoczęcie buforowania (jest to potrzebne by nie mieć błędów typu headers already sent)
  ob_start();

  // start sesji
  session_start();

  // nagłówek
  echo '<h2>Strona główna</h2>';

  // jeśli user jest zalogowany
  if($_SESSION['logged'])
  {
       
  // wyświetlamy userowi jego dane
       
  echo 'Witaj '.$_SESSION['nick'].'!<br />';
       echo 
  'Twój ID to: '.$_SESSION['id'].'.<br />';
       echo 
  'Zarejestrowałes się u nas: '.date("d.m.Y, H:i"$_SESSION['data_rejestracji']).'<br />';
       echo 
  '<a href="logout.php">WYLOGUJ</a>';
       }

       
  // jeśli nie jest zalogowany
       
  else
       {
       echo 
  'Witaj!<br />'; echo '<a href="login.php">Zaloguj się</a> lub <a href="register.php">zarejestruj nowe konto</a>';
        }

  // koniec buforowania
  ob_end_flush();
  ?>


  Jeśli ktoś chce pobrać całość to zapraszam tutaj

  ___________________________

  Autor poradnika: Fafu http://rafal-brzezinski.pl/