Forum graficzne Burning-Brushes.pl

System artykułów

Abik

 • VIP
 • *****
  • Amerykański plastik
   • Zobacz profil
  W tym tutorialu opiszę jak zrobić system artykułów z ocenianiem, kategoriami i komentarzami.

  Tradycyjnie zaczniemy od stworzenia tabeli – będą to articles, articles_categories i articles_comments.

  CREATE TABLE `articles` (
    `id` int(11) NOT NULL AUTO_INCREMENT,
    `id_cat` int(11) NOT NULL,
    `tytul` text NOT NULL,
    `tresc` text NOT NULL,
    `opis` text NOT NULL,
    `data` int(11) NOT NULL,
    `suma` int(11) NOT NULL,
    `ocen` int(11) NOT NULL,
    PRIMARY KEY  (`id`)
  ) ENGINE=MyISAM ;
   
  CREATE TABLE `articles_categories` (
    `id` int(11) NOT NULL AUTO_INCREMENT,
    `tytul` text NOT NULL,
    `opis` text NOT NULL,
    PRIMARY KEY  (`id`)
  ) ENGINE=MyISAM ;
   
  CREATE TABLE `articles_comments` (
    `id` int(11) NOT NULL AUTO_INCREMENT,
    `id_art` int(11) NOT NULL,
    `nick` text NOT NULL,
    `tresc` text NOT NULL,
    `data` int(11) NOT NULL,
    PRIMARY KEY  (`id`)
  ) ENGINE=MyISAM ;

  Jak już stworzyliśmy tabelki to możemy przystąpić do pisania… ;) Wszystko jest wytłumaczone w kodzie w komentarzach więc nie powinno być problemu :)
  index.php

  <?php
   
  // rozpoczęcie buforowania (jest to potrzebne by nie mieć błędów typu headers already sent)
  ob_start();
   
  // połączenie z mysql
  mysql_connect('localhost''root''')
      or die(
  'Nieudane polaczenie z baza danych...');
   
  // wybór bazy danych
  mysql_select_db('test')
      or die(
  'Nie udalo sie wybrac bazy danych...');
   
  // nagłówek
  echo '<h2>Kategorie artykułów</h2>';
   
  // tworzymy zapytanie na wszystkie kategorie
  $result mysql_query("SELECT * FROM articles_categories ORDER BY id ASC");
  // i je wyświetlamy
  while($row mysql_fetch_array($result))
  {
      echo 
  '<a href="cat.php?id='.$row['id'].'"><b>'.stripslashes($row['tytul']).'</b></a><br />';
      echo 
  stripslashes($row['opis']).'<br /><br />';
  }
   
  // rozłączenie z bazą danych
  mysql_close();
   
  // koniec buforowania
  ob_end_flush();
   
  ?>


  cat.php

  <?php
   
  // rozpoczęcie buforowania (jest to potrzebne by nie mieć błędów typu headers already sent)
  ob_start();
   
  // połączenie z mysql
  mysql_connect('localhost''root''')
      or die(
  'Nieudane polaczenie z baza danych...');
   
  // wybór bazy danych
  mysql_select_db('test')
      or die(
  'Nie udalo sie wybrac bazy danych...');
   
  // przerabiamy dane z GETa na liczbę (zabezpieczenie)
  $id = (int)$_GET['id'];
   
  // tworzymy zapytanie na kategorię, żeby wydobyć z niej nazwę
  $result mysql_query("SELECT * FROM articles_categories WHERE id='$id'");
  // przerabiamy na tablicę
  $row mysql_fetch_array($result);
   
  // i wyświetlamy nagłówek
  echo '<h2>'.stripslashes($row['tytul']).'</h2>';
   
  // tworzymy zapytanie na artykuły z tej kategorii
  $result mysql_query("SELECT * FROM articles WHERE id_cat='$id' ORDER BY tytul ASC");
  // i je wyświetlamy
  while($row mysql_fetch_array($result))
  {
      echo 
  '<a href="art.php?id='.$row['id'].'"><b>'.stripslashes($row['tytul']).'</b></a> ('.date("d.m.Y, H:i"$row['data']).')<br />';
      echo 
  stripslashes($row['opis']).'<br /><br />';
  }
   
  // rozłączenie z bazą danych
  mysql_close();
   
  // koniec buforowania
  ob_end_flush();
   
  ?>


  art.php

  <?php
   
  // rozpoczęcie buforowania (jest to potrzebne by nie mieć błędów typu headers already sent)
  ob_start();
   
  // połączenie z mysql
  mysql_connect('localhost''root''')
      or die(
  'Nieudane polaczenie z baza danych...');
   
  // wybór bazy danych
  mysql_select_db('test')
      or die(
  'Nie udalo sie wybrac bazy danych...');
   
  // przerabiamy dane z GETa na liczbę (zabezpieczenie)
  $id = (int)$_GET['id'];
   
  // jeśli zostanie naciśnięty przycisk "Dodaj"
  if(isset($_POST['ok']))
  {
      
  // filtrujemy dane
      
  $nick trim(strip_tagsmysql_real_escape_string(HTMLSpecialChars($_POST['nick']))));
      
  $tresc trim(strip_tagsmysql_real_escape_string(HTMLSpecialChars($_POST['tresc']))));
      
  // pobieramy datę
      
  $data time();
   
      
  // sprawdzamy czy zostały podane wszystkie dane
      
  if(empty($nick) || empty($tresc)) $komunikat 'Wpisz wszystkie pola!';
      else
      {
          
  // tworzymy zapytanie
          
  $query "INSERT INTO `articles_comments` (`id_art`, `nick`, `tresc`, `data`) VALUES ('$id', '$nick', '$tresc', '$data')";
   
          
  // jeśli zapytanie zostanie poprawnie wykonane to wyświetlamy komunikat
          
  if(mysql_query($query)) $komunikat 'Pomyslnie dodano komentarz!';
      }
  }
   
  // jeśli zostanie naciśnięty przycisk "Oceń"
  if(isset($_POST['ocenaok']))
  {
      
  // zapisujemy ocenę do zmiennej jako liczbę
      
  $ocena = (int)$_POST['ocena'];
   
      
  // sprawdzamy czy artykuł był już oceniany przez tą osobę
      
  if(isset($_COOKIE['ocena'.$id])) $komunikat 'Już oceniałes ten artykuł!';
      else
      {
          
  // wysyłamy ciasteczko informujące o ocenieniu
          
  setcookie('ocena'.$id'oceniono',time()+2592000);
   
          
  // tworzymy zapytanie
          
  $query "UPDATE articles SET suma=suma+$ocena, ocen=ocen+1 WHERE id=$id";
   
          
  // jeśli zapytanie zostanie poprawnie wykonane to wyświetlamy komunikat
          
  if(mysql_query($query)) $komunikat 'Pomyslnie oceniono artykuł!';
      }
  }
   
  // tworzymy zapytanie na artykuł
  $result mysql_query("SELECT * FROM articles WHERE id='$id'");
  // przerabiamy na tablicę
  $row mysql_fetch_array($result);
   
  // wyświetlamy nagłówek
  echo '<h2>'.stripslashes($row['tytul']).'</h2>';
  // i tresc artykułu
  echo '<p>'.stripslashes($row['tresc']).'</p>';
   
  // wyświetlenie komunikatów
  echo $komunikat;
   
  // wyświetlanie oceny
  echo '<h3>Ocena: ';
  // jeśli nie było jeszcze żadnej oceny to wyświetla 0, w przeciwnym wypadku zaokrąglamy do 2 miejsc po przecinku dzielenie sumy/ilość ocen
  echo ($row['ocen']==0) ? round(($row['suma']/$row['ocen']),2);
  echo 
  '</h3>';
   
  // formularz do oceniania
  echo 'Oceń ten artykuł:';
  echo 
  '<form action="" method="POST">
      <input type="radio" name="ocena" value="1">1
      <input type="radio" name="ocena" value="2">2
      <input type="radio" name="ocena" value="3">3
      <input type="radio" name="ocena" value="4">4
      <input type="radio" name="ocena" value="5">5
      <input type="radio" name="ocena" value="6">6
      <input type="submit" name="ocenaok" value="Oceń">
      </form>'
  ;
   
  // nagłówek dla komentarzy
  echo '<h3>Komentarze</h3>';
   
  // tworzymy zapytanie na komentarze
  $result mysql_query("SELECT * FROM articles_comments WHERE id_art='$id' ORDER BY id DESC");
  // jeśli są jakieś komentarze
  if(mysql_num_rows($result)>0)
  {
      
  // to je wyświetlamy
      
  while($row mysql_fetch_array($result))
      {
          echo 
  '<b>'.stripslashes($row['nick']).'</b> ('.date("d.m.Y, H:i"$row['data']).')<br />';
          
  // przy treści zamieniamy znaki nowej lini \n \rn \r na <br />
          
  echo str_replace(array("\r\n""\r""\n"), "<br />"stripslashes($row['tresc'])).'<br /><br />';
      }
  }
  else echo 
  'Narazie brak komentarzy. Twój może być pierwszy!';
   
  // nagłówek dodawania komentarzy
  echo '<h3>Dodaj komentarz</h3>';
  // wyświetlamy prosty formularz
  echo '<form action="" method="POST">
      Nick: <br />
      <input type="text" name="nick" style="width:400px;"><br />
      Tresc: <br />
      <textarea name="tresc" style="width:400px;height:200px;"></textarea><br />
      <input type="submit" name="ok" value="Dodaj">
      </form>'
  ;
   
  // rozłączenie z bazą danych
  mysql_close();
   
  // koniec buforowania
  ob_end_flush();
   
  ?>


  I największy plik: admin.php

  <?php
   
  // rozpoczęcie buforowania (jest to potrzebne by nie mieć błędów typu headers already sent)
  ob_start();
   
  // start sesji
  session_start();
   
  // połączenie z mysql
  mysql_connect('localhost''root''')
      or die(
  'Nieudane polaczenie z baza danych...');
   
  // wybór bazy danych
  mysql_select_db('test')
      or die(
  'Nie udalo sie wybrac bazy danych...');
   
  // definiujemy hasło admina    
  $adminpass 'haslo';
   
  // nagłówek
  echo '<a href="admin.php"><h2>Panel admina</h2></a>';
   
  // jeśli zostanie naciśnięty przycisk "Zaloguj"
  if(isset($_POST['logowanie']))
  {
      
  // sprawdzamy poprawność hasła
      
  if($_POST['pass']==$adminpass$_SESSION['admin'] = true;
      else 
  $komunikat 'Hasło niepoprawne!';
  }
   
  // jeśli nie jesteśmy zalogowani na admina to wyświetlamy formularz
  if(!$_SESSION['admin'])
  {
      echo 
  'Niestety nie jestes zalogowany!<br />
      <form action="admin.php" method="POST">
      Hasło: <br />
      <input type="password" name="pass"><br />
      <input type="submit" name="logowanie" value="Zaloguj">
      </form>'
  ;
      echo 
  $komunikat// jeśli będzie błąd hasła to wyświetli komunikat
  }
  else
  {
      
  // przy odpowieniej stronie wyświetlamy daną funkcję
      
  switch($_GET['page'])
      {
          
  // dodawanie artykułu
          
  case 'artykuly_dodaj':
              
  artykuly_dodaj();
          break;
   
          
  // edycja artykułu
          
  case 'artykuly_edytuj':
              
  artykuly_edytuj($_GET['id']);
          break;
   
          
  // usuwanie artykułu
          
  case 'artykuly_usun':
              
  artykuly_usun($_GET['id']);
          break;
   
          
  // wyświetlenie komentarzy
          
  case 'komentarze':
              
  komentarze($_GET['id']);
          break;
   
          
  // edycja komentarza
          
  case 'komentarze_edytuj':
              
  komentarze_edytuj($_GET['id']);
          break;
   
          
  // usuwanie komentarza
          
  case 'komentarze_usun':
              
  komentarze_usun($_GET['id']);
          break;
   
          
  // wyświetlenie kategorii
          
  case 'kategorie':
              
  kategorie();
          break;
   
          
  // dodawanie kategorii
          
  case 'kategorie_dodaj':
              
  kategorie_dodaj();
          break;
   
          
  // edycja kategorii
          
  case 'kategorie_edytuj':
              
  kategorie_edytuj($_GET['id']);
          break;
   
          
  // usuwanie kategorii
          
  case 'kategorie_usun':
              
  kategorie_usun($_GET['id']);
          break;
   
          
  // i domyślnie wyświetlamy liste artykułów
          
  default:
              
  artykuly();
      }
  }
   
  // LISTA ARTYKUŁÓW
  function artykuly()
  {
      
  // wyświetlamy napis
      
  echo '<b>Lista artykułów</b>';
      
  // wyświetlamy początek tabeli
      
  echo '<table border="1" style="width: 600px;">
          <tr>
              <th style="width:30px;">Lp.</th>
              <th>Tytul</th>
              <th>Data</th>
              <th>Kategoria</th>
              <th style="width:80px;">Akcje</th>
          </tr>'
  ;
   
      
  // tworzymy zapytanie na wszystkie kategorie
      
  $result mysql_query("SELECT * FROM articles_categories ORDER BY id ASC");
      
  // i zapisujemy je do tablicy $kategorie
      
  while($row mysql_fetch_array($result))
          
  $kategorie[$row['id']] = stripslashes($row['tytul']);
   
      
  // tworzymy zapytanie na wszystkie artykuły
      
  $result mysql_query("SELECT * FROM articles ORDER BY id ASC");
      
  // i je wyświetlamy
      
  while($row mysql_fetch_array($result))
      {
          echo 
  '<tr><td>'.$row['id'].'</td><td>'.stripslashes($row['tytul']).'</td><td>'.date("d.m.Y, H:i"$row['data']).'</td><td>'.$kategorie[$row['id_cat']].'</td><td><a href="admin.php?page=artykuly_edytuj&id='.$row['id'].'">[E]</a> <a href="admin.php?page=artykuly_usun&id='.$row['id'].'">[U]</a> <a href="admin.php?page=komentarze&id='.$row['id'].'">[K]</a></td></tr>';
      }
      
  // wyświetlamy koniec tabeli
      
  echo '</table>';
   
      
  // wyświetlamy linki
      
  echo '<a href="admin.php?page=artykuly_dodaj">Dodaj nowy artykuł</a><br />';
      echo 
  '<a href="admin.php?page=kategorie">Zarzadzaj kategoriami</a>';
  }
   
  // DODAWANIE ARTYKUŁU
  function artykuly_dodaj()
  {
      
  // jeśli zostanie naciśnięty przycisk "Dodaj"
      
  if(isset($_POST['ok']))
      {
          
  // filtrujemy dane aby zapytanie do mysql nam się nie psuło, tj. zamieniamy ` na \`
          
  $tytul mysql_real_escape_string($_POST['tytul']);
          
  $opis mysql_real_escape_string($_POST['opis']);
          
  $tresc mysql_real_escape_string($_POST['tresc']);
          
  // pobieramy id kategorii
          
  $kategoria $_POST['kategoria'];
          
  // pobieramy date
          
  $data time();
   
          
  // tworzymy zapytanie
          
  $query "INSERT INTO `articles` (`tytul`, `opis`, `tresc`, `id_cat`, `data`, `suma`, `ocen`) VALUES ('$tytul', '$opis', '$tresc', '$kategoria', '$data', '0', '0')";
   
          
  // jeśli zapytanie zostanie poprawnie wykonane to wyświetlamy komunikat
          
  if(mysql_query($query)) echo 'Pomyslnie dodano artykul! <a href="admin.php">wróć</a>';
          return 
  1// zapobiegamy wyświetlania się formularza
      
  }
      
  // wyświetlamy napis
      
  echo '<b>Dodaj nowy artykuł</b>';
      
  // wyświetlamy prosty formularz
      
  echo '<form action="" method="POST">
      Tytuł: <br />
      <input type="text" name="tytul" style="width:400px;"><br />
      Opis: <br />
      <input type="text" name="opis" style="width:400px;"><br />
      Kategoria: <br />
      <select name="kategoria">'
  ;
      
  // wykonanie zapytania na kategorie artykułów i wyświetlenie ich w rozwijanym menu
      
  $result mysql_query("SELECT * FROM articles_categories");
      while(
  $row mysql_fetch_array($result))
      {
          echo 
  '<option value="'.$row['id'].'">'.stripslashes($row['tytul']).'</option>';
      }
      echo 
  '</select><br />
      Tresć: <br />
      <textarea name="tresc" style="width:400px;height:200px;"></textarea><br />
      <input type="submit" name="ok" value="Dodaj">
      </form>'
  ;
  }
   
  // EDYCJA ARTYKUŁU
  function artykuly_edytuj($id)
  {
      
  // jeśli zostanie naciśnięty przycisk "Edytuj"
      
  if(isset($_POST['ok']))
      {
          
  // filtrujemy dane aby zapytanie do mysql nam się nie psuło, tj. zamieniamy ` na \`
          
  $tytul mysql_real_escape_string($_POST['tytul']);
          
  $opis mysql_real_escape_string($_POST['opis']);
          
  $tresc mysql_real_escape_string($_POST['tresc']);
          
  // pobieramy id kategorii
          
  $kategoria $_POST['kategoria'];
   
          
  // tworzymy zapytanie
          
  $query "UPDATE `articles` SET tytul='$tytul', opis='$opis', tresc='$tresc', id_cat='$kategoria' WHERE id='$id'";
   
          
  // jeśli zapytanie zostanie poprawnie wykonane to wyświetlamy komunikat
          
  if(mysql_query($query)) echo 'Pomyslnie wyedytowano artykuł! <a href="admin.php">wróć</a>';
          return 
  1// zapobiegamy wyświetlania się formularza
      
  }
      
  // wyświetlamy napis
      
  echo '<b>Edytuj artykuł</b>';
   
      
  // pobieramy dane z artykułu który będziemy edytować
      
  $result mysql_query("SELECT * FROM articles WHERE id='$id'");
   
      
  // tutaj nie ma while ponieważ jest pobierany tylko jeden rekord
      
  $row mysql_fetch_array($result); 
   
      
  // wyświetlamy prosty formularz z wypełnionymi danymi
      
  echo '<form action="" method="POST">
      Tytuł: <br />
      <input type="text" name="tytul" style="width:400px;" value="'
  .stripslashes($row['tytul']).'"><br />
      Opis: <br />
      <input type="text" name="opis" style="width:400px;" value="'
  .stripslashes($row['opis']).'"><br />
      Kategoria: <br />
      <select name="kategoria">'
  ;
      
  // wykonanie zapytania na kategorie artykułów i wyświetlenie ich w rozwijanym menu
      
  $result2 mysql_query("SELECT * FROM articles_categories");
      while(
  $row2 mysql_fetch_array($result2))
      {
          echo 
  '<option value="'.$row2['id'].'"';
          
  // zaznacza aktualna kategorie artykulu
          
  if($row2['id']==$row['id_cat']) echo ' selected';
          echo 
  '>'.stripslashes($row2['tytul']).'</option>';
      }
      echo 
  '</select><br />
      Tresć: <br />
      <textarea name="tresc" style="width:400px;height:200px;">'
  .stripslashes($row['tresc']).'</textarea><br />
      <input type="submit" name="ok" value="Edytuj">
      </form>'
  ;
  }
   
  // USUWANIE ARTYKUŁU
  function artykuly_usun($id)
  {
      
  // usuwanie artykulu
      
  $query "DELETE FROM articles WHERE id = '$id'";
      
  // usuwanie komentarzy
      
  $query2 "DELETE FROM articles_comments WHERE id_art = '$id'";
   
      
  // jeśli zapytania zostaną poprawnie wykonane to wyświetlamy komunikat
      
  if(mysql_query($query) && mysql_query($query2)) echo 'Pomyslnie usunięto newsa! <a href="admin.php">wróć</a>';
  }
   
  // KATEGORIE
  function kategorie()
  {
      
  // wyświetlamy napis
      
  echo '<b>Lista kategorii artykułów</b>';
      
  // wyświetlamy początek tabeli
      
  echo '<table border="1" style="width: 600px;">
          <tr>
              <th style="width:30px;">Lp.</th>
              <th>Tytul</th>
              <th style="width:60px;">Akcje</th>
          </tr>'
  ;
   
      
  // tworzymy zapytanie na wszystkie kategorie
      
  $result mysql_query("SELECT * FROM articles_categories ORDER BY id ASC");
      
  // i je wyświetlamy
      
  while($row mysql_fetch_array($result))
      {
          echo 
  '<tr><td>'.$row['id'].'</td><td>'.stripslashes($row['tytul']).'</td><td><a href="admin.php?page=kategorie_edytuj&id='.$row['id'].'">[E]</a> <a href="admin.php?page=kategorie_usun&id='.$row['id'].'">[U]</a></td></tr>';
      }
      
  // wyświetlamy koniec tabeli
      
  echo '</table>';
   
      
  // wyświetlamy linki
      
  echo '<a href="admin.php?page=kategorie_dodaj">Dodaj nowa kategorie</a>';
  }
   
  // DODAWANIE KATEGORII
  function kategorie_dodaj()
  {
      
  // jeśli zostanie naciśnięty przycisk "Dodaj"
      
  if(isset($_POST['ok']))
      {
          
  // filtrujemy dane aby zapytanie do mysql nam się nie psuło, tj. zamieniamy ` na \`
          
  $tytul mysql_real_escape_string($_POST['tytul']);
          
  $opis mysql_real_escape_string($_POST['opis']);
   
          
  // tworzymy zapytanie
          
  $query "INSERT INTO `articles_categories` (`tytul`, `opis`) VALUES ('$tytul', '$opis')";
   
          
  // jeśli zapytanie zostanie poprawnie wykonane to wyświetlamy komunikat
          
  if(mysql_query($query)) echo 'Pomyslnie dodano kategorie! <a href="admin.php?page=kategorie">wróć</a>';
          return 
  1// zapobiegamy wyświetlania się formularza
      
  }
      
  // wyświetlamy napis
      
  echo '<b>Dodaj nowa kategorie</b>';
      
  // wyświetlamy prosty formularz
      
  echo '<form action="" method="POST">
      Tytuł: <br />
      <input type="text" name="tytul" style="width:400px;"><br />
      Opis: <br />
      <textarea name="opis" style="width:400px;height:200px;"></textarea><br />
      <input type="submit" name="ok" value="Dodaj">
      </form>'
  ;
  }
   
  // EDYCJA KATEGORII
  function kategorie_edytuj($id)
  {
      
  // jeśli zostanie naciśnięty przycisk "Edytuj"
      
  if(isset($_POST['ok']))
      {
          
  // filtrujemy dane aby zapytanie do mysql nam się nie psuło, tj. zamieniamy ` na \`
          
  $tytul mysql_real_escape_string($_POST['tytul']);
          
  $opis mysql_real_escape_string($_POST['opis']);
   
          
  // tworzymy zapytanie
          
  $query "UPDATE `articles_categories` SET tytul='$tytul', opis='$opis' WHERE id='$id'";
   
          
  // jeśli zapytanie zostanie poprawnie wykonane to wyświetlamy komunikat
          
  if(mysql_query($query)) echo 'Pomyslnie wyedytowano kategorie! <a href="admin.php?page=kategorie">wróć</a>';
          return 
  1// zapobiegamy wyświetlania się formularza
      
  }
      
  // wyświetlamy napis
      
  echo '<b>Edytuj kategorie</b>';
   
      
  // pobieramy dane z kategorii który będziemy edytować
      
  $result mysql_query("SELECT * FROM articles_categories WHERE id='$id'");
   
      
  // tutaj nie ma while ponieważ jest pobierany tylko jeden rekord
      
  $row mysql_fetch_array($result); 
   
      
  // wyświetlamy prosty formularz z wypełnionymi danymi
      
  echo '<form action="" method="POST">
      Tytuł: <br />
      <input type="text" name="tytul" style="width:400px;" value="'
  .stripslashes($row['tytul']).'"><br />
      Opis: <br />
      <textarea name="opis" style="width:400px;height:200px;">'
  .stripslashes($row['opis']).'</textarea><br />
      <input type="submit" name="ok" value="Edytuj">
      </form>'
  ;
  }
   
  // USUWANIE KATEGORII
  function kategorie_usun($id)
  {
      
  // pobieramy id artykułów należących do tej kategorii
      
  $result mysql_query("SELECT id FROM articles WHERE id_cat='$id'");
      
  // i dodajemy te id do tablicy
      
  while($row mysql_fetch_array($result))
          
  $artykuly[] = $row['id'];
   
      
  // jeśli znaleziono artykuły
      
  if(count($artykuly)>0)
      {
          
  // dodajemy ', ' między każdym id
          
  $artykuly implode("', '"$artykuly);
          
  // usuwamy komentarze należące do tych artykułów
          
  $result2 mysql_query("DELETE FROM articles_comments WHERE id_art IN('$artykuly')");
      }
      
  // usuwanie artykułów należących do tej kategorii
      
  $query "DELETE FROM articles WHERE id_cat='$id'";
      
  // i usuwanie kategorii
      
  $query2 "DELETE FROM articles_categories WHERE id='$id'";
   
      
  // jeśli zapytania zostaną poprawnie wykonane to wyświetlamy komunikat
      
  if(mysql_query($query) && mysql_query($query2)) echo 'Pomyslnie usunięto kategorie! <a href="admin.php">wróć</a>';
  }
   
  // KOMENTARZE
  function komentarze($id)
  {
      
  // wyświetlamy napis
      
  echo '<b>Lista komentarzy</b>';
      
  // wyświetlamy początek tabeli
      
  echo '<table border="1" style="width: 600px;">
          <tr>
              <th style="width:30px;">Lp.</th>
              <th>Nick</th>
              <th>Data</th>
              <th style="width:80px;">Akcje</th>
          </tr>'
  ;
   
      
  // tworzymy zapytanie na komentarze
      
  $result mysql_query("SELECT * FROM articles_comments WHERE id_art='$id' ORDER BY id ASC");
      
  // i je wyświetlamy
      
  while($row mysql_fetch_array($result))
      {
          echo 
  '<tr><td>'.$row['id'].'</td><td>'.stripslashes($row['nick']).'</td><td>'.date("d.m.Y, H:i"$row['data']).'</td><td><a href="admin.php?page=komentarze_edytuj&id='.$row['id'].'">[E]</a> <a href="admin.php?page=komentarze_usun&id='.$row['id'].'">[U]</a></td></tr>';
      }
      
  // wyświetlamy koniec tabeli
      
  echo '</table>';
  }
   
  // EDYCJA KOMENTARZA
  function komentarze_edytuj($id)
  {
      
  // jeśli zostanie naciśnięty przycisk "Edytuj"
      
  if(isset($_POST['ok']))
      {
          
  // filtrujemy dane
          
  $nick trim(strip_tagsmysql_real_escape_string(HTMLSpecialChars($_POST['nick']))));
          
  $tresc trim(strip_tagsmysql_real_escape_string(HTMLSpecialChars($_POST['tresc']))));
   
          
  // tworzymy zapytanie
          
  $query "UPDATE `articles_comments` SET nick='$nick', tresc='$tresc' WHERE id='$id'";
   
          
  // jeśli zapytanie zostanie poprawnie wykonane to wyświetlamy komunikat
          
  if(mysql_query($query)) echo 'Pomyslnie wyedytowano komentarz! <a href="javascript:history.go(-2)">wróć</a>';
          return 
  1// zapobiegamy wyświetlania się formularza
      
  }
      
  // wyświetlamy napis
      
  echo '<b>Edytuj komentarz</b>';
   
      
  // pobieramy dane komentarza który będziemy edytować
      
  $result mysql_query("SELECT * FROM articles_comments WHERE id='$id'");
   
      
  // tutaj nie ma while ponieważ jest pobierany tylko jeden rekord
      
  $row mysql_fetch_array($result); 
   
      
  // wyświetlamy prosty formularz z wypełnionymi danymi
      
  echo '<form action="" method="POST">
      Nick: <br />
      <input type="text" name="nick" style="width:400px;" value="'
  .stripslashes($row['nick']).'"><br />
      Tresc: <br />
      <textarea name="tresc" style="width:400px;height:200px;">'
  .stripslashes($row['tresc']).'</textarea><br />
      <input type="submit" name="ok" value="Edytuj">
      </form>'
  ;
  }
   
  // USUWANIE KOMENTARZA
  function komentarze_usun($id)
  {
      
  // tworzenie zapytania
      
  $query "DELETE FROM articles_comments WHERE id='$id'";
   
      
  // jeśli zapytanie zostanie poprawnie wykonane to wyświetlamy komunikat
      
  if(mysql_query($query)) echo 'Pomyslnie usunięto komentarz! <a href="javascript:history.go(-1)">wróć</a>';
  }
   
   
  // rozłączenie z bazą danych
  mysql_close();
   
  // koniec buforowania
  ob_end_flush();
   
  ?>


  Całość można pobrać tutaj. Enjoy ;)

  _____________________________________

  Autor poradnika: Fafu http://rafal-brzezinski.pl/


  Sympatyk

  • VIP
  • *****
   • Master of science
    • Zobacz profil
    • Moje
   pomysł z powielaniem kody z połączeniem się z SQL nie podoba mi się, lepiej już includować :)